குமார் டுவிட்டரில் இணைவாரா? என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது.

Back to top button